Wijngaard ALTINUS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. Uw persoonsgegevens worden door ALTINUS vzw verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden:
U toe te laten deel te nemen aan de activiteiten van ALTINUS. Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Het verzorgen van de internet mogelijkheden voor communicatie.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij u volgende persoonsgegevens vragen: naam, voornaam, adres, telefoon en mailadres.

Dit houdt in dat ALTINUS uw persoonsgegevens kan gebruiken voor bovenvermelde doeleinden, de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeeft tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming verleent voor een specifiek doel en passende organisatorische maatregelen neemt opdat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is.

U hebt steeds het recht uw persoonsgegevens te laten aanpassen of verwijderen.

ALTINUS vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bij vragen kan u ons altijd contacteren.